sobota, 27 września 2014

LEGENDY ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ / LEGENDS OF WODZISLAW'S LAND


„Legendy ziemi wodzisławskiej” to zbiór popularnych legend  krążących od dawna w rejonie Wodzisławia Śląskiego,  które zostały zaprezentowane głównie w formie jedenastu plakatów, serii piktogramów, dwujęzycznej mapy i książki.

Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim promocja wodzisławskiej kultury i tradycji a także bogatej historii, o której między innymi możemy się dowiedzieć z treści legend. Opowiadania jakie znajdziemy w publikacji mają zachęcić tutejszych, być może znużonych mieszkańców do ponownego odkrycia wielobarwnego piękna rejonu i wzbudzić w nich poczucie dumy i lokalny patriotyzm a także promować miasto na szeroką skalę.
Z kolei seria jedenastu plakatów jest metaforycznym zobrazowaniem najbardziej znanych i popularnych legend, krążących po wodzisławskiej ziemi już od czasów wczesnego średniowiecza. Plakaty starają się w atrakcyjny sposób łączyć tradycję i nowoczesność. Stwarzają obraz, który z jednej strony ma być ciekawy i zrozumiały dla współczesnego odbiorcy, z drugiej zachowuje on klimat dawnych legend. Format prac opiera się o klasyczne, standardowe wymiary plakatu, tj.100×70 cm w układzie pionowym.  Seria została oznaczona odpowiednimi piktogramami, które pełnią rolę nawigacji.

Integralną częścią projektu jest również schematyczna mapa, obrazująca szlak legend. Na diagramie, za pomocą odpowiednich symboli, zaznaczone są miejsca występowania konkretnych historii oraz zarys głównych dróg i strefy miast, które pozwalają na zorientowanie się w terenie. Dopełnieniem jest zaś dwujęzyczna książka zawierająca treść legend. Całość projektu przełożona jest na język czeski ze względu na dużą liczbę czeskich turystów odwiedzających Wodzisław Śląski. Projekt powstał we współpracy z lokalnym Muzeum.

„Legends of Wodzislaw’s land” is a collection of popular legends circulating for centuries in Wodzisław Śląski surroundings. Legends where presented in the form of eleven posters and maps, but also as a bilingual book. Main goal of this project is to promote Wodzislaw’s culture, tradition and rich history which can be learned from those legends. Those tales are up to encourage local, maybe a bit bored, people to rediscover colorful and rich history of their land and to arouse pride and local patriotism, which can attract foreign tourists. The series of eleven posters is metaphorical illustration of well known and popular local legends, dating back to the Middle Ages. The posters are merging tradition with modernity in attractive and comprehensible to contemporary recipient way, while maintaining atmosphere of old tales. Artist used the classic posters formats, which is horizontally oriented with dimensions of 100x70cm. The series has been marked with specially designed pictograms, as a form of navigation. Places, main roads and cities has been indicated on a diagram using appropriate symbols. This makes an another integral part of the project – a schematic map of Wodzislaw’s land. The last but not least element is bilingual, Polish and Czech, book consisting collection of twelve legends and tales related to Wodzislaw’s land. The project was created in cooperation with a local museum.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz